Setmana Bio a l'Escola

Què és?

La Setmana Bio a l’escola és l’apartat de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica dedicat a la comunitat educativa. El seu objectiu és donar a conèixer la producció agrària i l’alimentació ecològiques en l’entorn educatiu, tant a l’alumnat com a les famílies, mitjançant un programa d’activitats específiques. Al llarg d’aquesta setmana també es lliuraràn els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Qui pot assistir a les activitats

En funció de cada activitat concreta, el seu organitzador definirà els destinataris de la mateixa. Per exemple, una activitat organitzada per una escola determinada i dirigida a l’alumnat d’un curs concret. Aquests seran els destinataris que podran participar en aquesta activitat. 

Les activitats de la Setmana Bio a l’escola estan dirigides, en funció de quina sigui l’activitat, a la pròpia comunitat educativa del centre que l’hagi organitzat, o als destinataris que fixi l’entitat organitzadora.

Qui organitza les activitats?

Les activitats de Setmana Bio a l’escola les pot organitzar qualsevol centre educatiu de Catalunya que tingui interès, ja sigui centre d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial o llar d’infants. També poden organitzar activitats les associacions i entitats relacionades amb la comunitat educativa, com per exemple les AMPAs, biblioteques, entitats locals o qualsevol altra que tingui interès en fer-ho.

Quin tipus d’activitats es poden organitzar?

Totes les activitats de la Setmana Bio a l’escola han d’estar orientades a desenvolupar les competències curriculars bàsiques pròpies de cada etapa, pel que fa a l’alumnat, aprofitant les oportunitats que planteja treballar i reflexionar al voltant dels diferents models de producció agrària i de consum alimentari, així com les seves implicacions socials i ambientals.

 

Torna a dalt