Condicions de participació – Activitats de divulgació

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica vol ser la festa anual de la producció i l’alimentació ecològica a Catalunya. Aquest esdeveniment permet que, durant uns dies, totes les persones, entitats i empreses interessades puguin treballar de forma conjunta sota el paraigües comú d’aquesta iniciativa, amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció i alimentació ecològica a la població.

Una de les formes per aconseguir aquest objectiu consisteix en participar en activitats de divulgació pensades per donar a conèixer aquest sistema de producció i les qualitats dels productes i aliments ecològics, així com reflexionar sobre quin és el seu paper dins dels sistemes alimentaris i les formes de consum actuals, així com les implicacions en les repercussions sobre el medi ambient i el canvi climàtic dels sistemes productius.

Qualsevol persona o entitat interessada en aquesta temàtica pot organitzar una activitat de divulgació dins del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, oferint al públic interessat una xerrada, taller, jornada, espai dedicat a la producció ecològica dins d’una biblioteca, passi d’un documental, etc. Al mateix temps que es promociona i dona a conèixer la producció i alimentació ecològica, es valoritza el territori, la pagesia, els productes locals i la nostra cuina, cultura i gastronomia.

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica es celebrarà del 17 al 25 d’octubre de 2020 i la proposta d’organització d’activitats en el programa es pot sol·licitar des del 5 de juny fins al 2 d’octubre, condicionada al compliment dels següents requisits:

  • Les activitats es poden organitzar en l’horari que més convingui als seus promotors.
  • Les activitats seran preferentment gratuïtes, tot i que també es poden oferir activitats de pagament, sempre que resulti imprescindible al promotor.
  • Les activitats poden organitzar-se expressament per a l’ocasió, o bé tractar-se d’activitats preexistents, sempre i quan s’ajustin als objectius previstos i a les dates de celebració de la Setmana Bio i s’ofereixin sota el paraigües d’aquest esdeveniment.
  • El contingut de l’activitat, si escau, s’ha d’ajustar al marc de la normativa que defineix i regula la producció agroalimentària ecològica o, en general, de qualsevol altra que sigui d’aplicació.
  • En el cas de que l’activitat ho requereixi, tenir coberta la corresponent  assegurança i disposar de tots els permisos preceptius per al normal desenvolupament de l’activitat, segons escaigui.
  • Si l’activitat comporta la participació d’operadors i/o productes ecològics, aquests hauran de disposar de la corresponent certificació.
  • Disposar d’unes instal·lacions adequades al desenvolupament de l’activitat.

Igualment, i per reforçar la difusió de la vostra activitat dins del programa, us demanem que realitzeu actuacions de promoció pròpies de la vostra activitat. Per facilitar l’elaboració de material de promoció, us oferim una sèrie de materials gràfics que podeu adaptar a la vostra activitat i que us serviran per a aquesta promoció, oferint una imatge unificada amb altres activitats que formin part del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.

Prement el següent enllaç, accedireu al formulari d’inscripció de la vostra proposta d’activitat dins del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.