Condicions de participació – Visites a operadors ecològics

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica vol ser la festa anual de la producció i l’alimentació ecològica a Catalunya. Aquest esdeveniment permet que, durant uns dies, totes les persones, entitats i empreses interessades puguin treballar de forma conjunta sota el paraigües comú d’aquesta iniciativa, amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció i alimentació ecològica a la població.

Una de les millors formes per aconseguir aquest objectiu consisteix en la possibilitat de conèixer de primera ma les activitats de producció i obtenció dels productes ecològics en el lloc on aquestes es porten a termini. Visitar les explotacions agrícoles i ramaderes, o les instal·lacions i obradors dels elaboradors dels productes ecològics és la forma més directa per conèixer in situ què són i com s’obtenen aquests productes, amb la possibilitat de fer-ho de la ma dels seus protagonistes: productors i transformadors agroecològics.

Tant si ets productor agrícola, ramader o elaborador de productes ecològics, pots participar a la Setmana Bio per l’alimentació ecològica organitzant i oferint al públic interessat la realització d’una visita a la teva finca, granja o empresa ecològica certificada, que et permetrà donar a conèixer directament la teva activitat i els teus productes, tant al teus clients actuals com a altres de nous. En aquesta visita podràs ensenyar i explicar la teva feina i els teus mètodes, i també podràs donar a tastar o fins i tot vendre directament els teus productes als assistents.

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica es celebrarà del 17 al 25 d’octubre de 2020 i la proposta d’organització d’activitats en el programa es pot sol·licitar des del 5 de juny fins al 2 d’octubre, condicionada al compliment dels següents requisits:

  • Comptar amb la corresponent certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), tant de la producció o elaboració com, si escau, de la venda dels productes.
  • La forma en que es desenvoluparà les visites l’has de fixar tu. Poden ser en horaris prefixats o horaris oberts, amb inscripció prèvia o sense inscripció, visites diàries o puntuals, etc.
  • Les visites seran preferentment gratuïtes, tot i que també es poden oferir visites de pagament, sempre que resulti imprescindible.
  • Tenir coberta una assegurança per a les visites i disposar de tots els permisos preceptius per al normal desenvolupament de l’activitat, segons escaigui.
  • En cas de venda de productes de la pròpia explotació, garantir els requisits sanitaris dels mateixos.
  • Disposar del personal necessari per atendre les visites.
  • Disposar d’unes instal·lacions i/o condicions adequades per atendre les visites.

Igualment, i per reforçar la difusió de la vostra visita dins del programa, us demanem que també en feu promoció. Per facilitar l’elaboració de material de promoció, us oferim una sèrie de materials gràfics que podeu adaptar a la vostra proposta i que us serviran per a realitzar aquesta promoció, oferint una imatge unificada amb altres activitats que formin part del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.

Prement el següent enllaç, accedireu al formulari d’inscripció de la vostra proposta d’activitat dins del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.