Es tracta d’un premi creat per la Generalitat de Catalunya (Departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Educació) i l’Associació Vida Sana.

L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap al conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els 10 elements de l’Agroecologia de la FAO.

Qui pot optar al premi?

Podran optar al premi tots els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació especial i llars d’infants de Catalunya, que hagin iniciat al llarg del curs escolar 2021-2022 un projecte o una experiència pedagògica relacionats amb la producció agrària o l’alimentació ecològiques. També poden participar entitats, universitats i empreses que hagin desenvolupat projectes o material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica.

El termini per a presentar candidatura a la propera edició serà del 6 de juny al 25 de juliol del 2022.