Condicions de participació – Activitats comercials

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica és la festa anual de la producció i l’alimentació ecològica a Catalunya. Aquest esdeveniment permet que, durant uns dies, totes les persones, entitats i empreses interessades puguin treballar de forma conjunta sota el paraigües comú d’aquesta iniciativa, amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció i alimentació ecològica a la població.

Els punts de venda és el lloc on els aliments ecològics arriben davant de les persones consumidores, constituint per tant l’aparador privilegiat on la producció ecològica assoleix el seu objectiu final: oferir tots els valors intrínsecs d’aquest mètode de producció. Des d’aquest punt de vista, els punts de venda poden esdevenir els primers i, fins i tot, principals prescriptors dels aliments ecològics entre la població. Així doncs, els punts de venda constitueixen una de les millors formes per aconseguir els objectius de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.

Si tens un punt de venda de productes ecològics, o ets responsable de la comercialització de productes destinats a consum final, et proposem participar a la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, organitzant i oferint als teus clients alguna proposta i/o activitat comercial que et permeti donar a conèixer millor el teu establiment o negoci i els aliments ecològics que comercialitzes, posant de relleu les seves qualitats i característiques, d’acord als objectius d’aquest esdeveniment. Algunes de les formes de participació poden ser:

 • Promocions i presentacions de productes a les mateixes botigues amb la possibilitat de que hi participin les persones productores.
 • Cartelleria especifica de Setmana Bio als establiments.
 • Promocions al tiquet de caixa.
 • Difusió a través de xarxes socials.
 • Concursos.
 • Reunions virtuals i presencials amb clients.

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica es celebrarà del 15 al 24 d’octubre de 2022 i la proposta d’organització d’activitats anirà condicionada al compliment dels següents requisits:

 • Els comerços minoristes que venen productes agroalimentaris ecològics han d’estar sotmesos a control i disposar de la corresponent certificació del CCPAE. Només quedaran eximits del compliment del règim de control en els següents casos i/o activitats:
  1. Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecològics sotmesos a control que també comercialitzin els seus propis productes al consumidor final i que no comercialitzin productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament posterior. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat.
  2.  Cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus socis.
  3. La comercialització de productes ecològics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament i que a l’etiquetatge d’aquests no constin com a responsables del producte.
  4. Punts de venda de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat d’aquests no sobrepassi els 5.000 euros anuals. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat.
 • Els productes ecològics que s’utilitzin han d’estar certificats per una entitat de certificació de la producció ecològica.
 • En el cas de que l’activitat que s’ofereix ho requereixi, tenir coberta la corresponent assegurança i disposar de tots els permisos preceptius per al normal desenvolupament de l’activitat, segons escaigui.

Igualment, i per reforçar la difusió de la vostra activitat dins del programa, us demanem que realitzeu actuacions de promoció pròpies de la vostra activitat així com l’ús de l’etiqueta #SetmanaBio2022 en les publicacions que feu a les vostres xarxes socials. Per facilitar l’elaboració de material de promoció, us oferim una sèrie de materials gràfics que podeu adaptar a la vostra activitat i que us serviran per a aquesta promoció, oferint una imatge unificada amb altres activitats que formin part del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.

Prement el següent enllaç, accedireu al formulari d’inscripció de la vostra proposta d’activitat dins del programa de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.